หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานและบ้านพักรับรอง ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานและบ้านพักรับรอง ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..