หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อและจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566  สำนักงานยาสูบเชียงราย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อและจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566  สำนักงานยาสูบเชียงราย

สำนักงานยาสูบเชียงราย การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อและจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานยาสูบเชียงรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..