หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อาคาร B08 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อาคาร B08 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..