หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา (แบบ รร.1,2,3) ซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา (แบบ รร.1,2,3) ซื้อเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..