หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อาคาร B08 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ร่าง-ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงรางน้ำฝน ทั้งสองฝั่ง ความยาวประมาณ 300 เมตร พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง อาคาร B08 ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยสิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 20 กันยายน 2566

..เพิ่มเติม..