หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1, 2, 3) (งานจ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องแพทย์ จำนวน 590 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 409...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1, 2, 3) (งานจ้างบริหารจัดการและซ่อมเครื่องแพทย์ จำนวน 590 เครื่อง งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 409 เครื่อง และงานตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 181 เครื่อง จำนวน 2 งาน ประจำปีงบประมาณ 2567)

..เพิ่มเติม..