หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg. (ภ1082/66) ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ ...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Glyxambi 10+5mg. (ภ1082/66) ครั้งที่ 3 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..