หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯและสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯและสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..