หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Fosrenol 500mg., Madiplot 20mg., Regpara 25mg. (ครั้งที่ 1)...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Fosrenol 500mg., Madiplot 20mg., Regpara 25mg. (ครั้งที่ 1) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..