หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!!!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งรั่วบนฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

!!!..ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งรั่วบนฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..