หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบดับเพลิง แบบชะลอน้ำเข้า PRE-ACTION SYSTEM อาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบดับเพลิง แบบชะลอน้ำเข้า PRE-ACTION SYSTEM อาคาร B-04 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..