หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

สังกัดฝ่ายใบยา (เพิ่มเติม)
สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สังกัดฝ่ายบัญชีและการเงิน (เพิ่มเติม)
สังกัดกองบัญชีและการเงิน ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์
สังกัดกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ (เพิ่มเติม)
สังกัดกองศัลยกรรม (นักกายภาพบำบัด) ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองศัลยกรรม (แพทย์) ฝ่ายการแพทย์
สังกัดฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (เพิ่มเติม)

..เพิ่มเติม..