หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

สังกัดฝ่ายใบยา (เพิ่มเติม)
สังกัดฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
สังกัดสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สังกัดกองบัญชีและการเงิน ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์
สังกัดกองเตรียมการพิมพ์ ฝ่ายการพิมพ์ (เพิ่มเติม)
สังกัดกองศัลยกรรม (นักกายภาพบำบัด) ฝ่ายการแพทย์
สังกัดกองศัลยกรรม (แพทย์) ฝ่ายการแพทย์

..เพิ่มเติม..