หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ถังเขียว BF 2000 ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง ...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย ถังเขียว BF 2000 ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (150 ถัง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..