หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา Stacker Crane และชั้นเก็บใบยา Inspection for Stacker Crane Load Test (250 kg)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษา Stacker Crane และชั้นเก็บใบยา Inspection for Stacker Crane Load Test (250 kg) & Certificate การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..