หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 219,912,000 ชิ้น

..เพิ่มเติม..