หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Trajenta 5mg., Ozempic 1mg. (ภ1087/66)  จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3) ซื้อยา Trajenta 5mg., Ozempic 1mg. (ภ1087/66)  จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..