หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร B๐๑ และ B๐๙ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.๐๒/๔๔/๖๖ ลงวันที่ ...

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร B๐๑ และ B๐๙ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.๐๒/๔๔/๖๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

..เพิ่มเติม..