หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้อน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้อน 8 หน่วยพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

..เพิ่มเติม..