หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้น MOISTURE BALANCE พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายวางแผนการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความชื้น MOISTURE BALANCE พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายวางแผนการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..