ซื้อSorbitol จำนวน 2,430 ก.ก. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
แบบ รร.2 แบบ รร.3

..เพิ่มเติม..