หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3 และ 4)ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Air Compressor No.3,4,5,7 และ Air Dryer No.9

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา (รร.1,2,3 และ 4)ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ Air Compressor No.3,4,5,7 และ Air Dryer No.9

..เพิ่มเติม..