หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่เครื่องตัดซอยกระดาษของชุดท่อลำเลียงกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่เครื่องตัดซอยกระดาษของชุดท่อลำเลียงกระดาษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..