หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำตาลทรายขาว จำนวน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำตาลทรายขาว จำนวน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..