หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg 100U/mL., Ozempic...

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อยา Insulin Novomix 30 3mL., Insulin Ryzodeg 100U/mL., Ozempic 1mg. (ภ1012/66)  ครั้งที่ 1  จำนวน 3 รายการ  ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..