หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 39,600 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..