หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 200 ลิขสิทธิ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 ลิขสิทธิ์ (โดยวิธีคัดเลือก)

ประกาศผู้ชนะ งานซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 200 ลิขสิทธิ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 200 ลิขสิทธิ์ (โดยวิธีคัดเลือก)

..เพิ่มเติม..