หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานงานซื้อ Traction Battery จำนวน 2 รายการ รวม 3 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานงานซื้อ Traction Battery จำนวน 2 รายการ รวม 3 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

..เพิ่มเติม..