ประกาศเผยแพร่แผนการ

จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS หมายเลข 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 และ 33 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 43 รายการ

..เพิ่มเติม..