หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ งบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน สำหรับกิจกรรม 5 ส. ปี 2566 จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ งบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน สำหรับกิจกรรม 5 ส. ปี 2566 จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุและอุปกรณ์ สีน้ำมัน, ทินเนอร์ และแปรงทาสี จากงบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน สำหรับกิจกรรม 5 ส. ปี 2566 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..