หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาด 1,000 ตันความเย็น รวมทั้งหมด 4 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ขนาด 1,000 ตันความเย็น รวมทั้งหมด 4 ชุด ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..