หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด180x75x75 ซม. จำนวน 58 ตัว สำหรับกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาด180x75x75 ซม. จำนวน 58 ตัว สำหรับกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..