หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและติดตั้งอะไหล่สิ้นเปลืองของ Air Compressor No.1-6 และ Air Dryer No.1-6 ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาและติดตั้งอะไหล่สิ้นเปลืองของ Air Compressor No.1-6 และ Air Dryer No.1-6 ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..