หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง สำนักงานยาสูบสุโขทัย 25 เครื่อง, สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง และสถานีใบยาหนองยาว 4...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง สำนักงานยาสูบสุโขทัย 25 เครื่อง, สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง และสถานีใบยาหนองยาว 4 เครื่อง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 33 เครื่อง สำนักงานยาสูบสุโขทัย 25 เครื่อง, สถานีใบยาศรีสำโรง 4 เครื่อง และสถานีใบยาหนองยาว 4 เครื่อง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..