หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมงาน “140 ปี ไปรษณีย์ไทย” และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ...

ยสท. ร่วมงาน “140 ปี ไปรษณีย์ไทย” และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย

นายปรีชา บูชาธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมงาน “140 ปี ไปรษณีย์ไทย” และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย ณ อาคารบริหาร ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

กองสื่อสารองค์กร
News & Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..