หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 15,280 ม. 14,950...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัมต่อตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 15,280 ม. 14,950 ม. จำนวน 18 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..