หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

..เพิ่มเติม..