หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น...

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ยี่ห้อ CERULEAN และเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ CERULEAN รุ่น QUANTUM NEO ที่ ฝ่ายวางแผนการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..