หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร ยสท. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ผู้บริหาร ยสท. ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ และนายรักษ์ศักด์ อินทร์ปราบ รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมถนนพระรามที่ 4 (ซอยโรงงานยาสูบ) โดยผู้บริหาร ยสท. ได้มีการเจรจาและยื่นข้อเสนอแนะให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดำเนินการปรับปรุงถนนทางเข้าการยาสูบแห่งประเทศไทยด้านถนนพระราม 4 และเพิ่มทางเท้าเพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย โดยได้ประชุมหารือกัน ณ ห้องประชุม 4102 อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..