หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 14,950 ม. จำนวน 18...

จัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 787 มม. ความยาว 14,950 ม. จำนวน 18 ม้วน

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..