หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบอเนกประสงค์ สนับสนุนแรงจูงใจชาวไร่ ปี 2566 จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบอเนกประสงค์ สนับสนุนแรงจูงใจชาวไร่ ปี 2566 จำนวน 200 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..