หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร B01 และ B09 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/44/66 ลงวันที่ 8...

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร B01 และ B09 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/44/66 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566                        

                                            

..เพิ่มเติม..