หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างบำบัด หรือทำลายน้ำเสียพร้อมตะกอนจากการล้างเครื่องจักรและจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ การยาสูบเเห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ :66089029586

ประกวดราคาจ้างบำบัด หรือทำลายน้ำเสียพร้อมตะกอนจากการล้างเครื่องจักรและจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการ การยาสูบเเห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ :66089029586

..เพิ่มเติม..