หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อคอนกรีตเก็บน้ำประปา 4 บ่อ ที่ิอาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน...

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างบ่อคอนกรีตเก็บน้ำประปา 4 บ่อ ที่ิอาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..