หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30 x 52 ม.# 1 และ ประตูโกดังเก็บใบยาแห้ง 12 x 40 ม.#...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30 x 52 ม.# 1 และ ประตูโกดังเก็บใบยาแห้ง 12 x 40 ม.# 2 ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 2 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูโกดังรับซื้อและเก็บใบยาแห้ง 30 x 52 ม.# 1 รหัสทรัพย์สิน 100004229  และ ประตูโกดังเก็บใบยาแห้ง 12 x 40 ม.# 2 รหัสทรัพย์สิน 100004230 ของสถานีใบยาหนองยาว จำนวน 2 ประตู เนื่องจากชำรุด ไม่สามารถเปิด-ปิด ประตูได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..