หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 350 มม. X 3,600 ม....

ประกาศราคากลาง ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 350 มม. X 3,600 ม. จำนวน 144 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..