หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (ไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2566 กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (ไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2566 กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..