หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง11. (งบปี 67) ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

11. (งบปี 67) ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 199,981,600 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2,3)

..เพิ่มเติม..