หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ฝจพ.b.02/35/66)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ฝจพ.b.02/35/66)

QR CODE – เลขโครงการ e-GP : 66069556826
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 23 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (e-Bidding) ฝจพ.b.02/35/66
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วันที่ 5 ก.ค. 66
ประกาศราคากลาง

..เพิ่มเติม..