หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ อาคาร B-02 ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

รร.1+รร.2+รร.3 (ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ อาคาร B-02 ที่ ยสท.อยุธยา ปี 2567 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

..เพิ่มเติม..