หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน ๒ ชุด ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป...

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด PRESSURE DROP และเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่/ก้นกรอง QTM (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน ๒ ชุด ของ ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..